Zabıta Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

 Birim Müdürü  İletişim Bilgileri
kazim g kir zabita md 

 Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili - 139 ) 
 zabita@uzunkopru.bel.tr

 Kazım Gürkan KIR  

GÖREVLERİ

- Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve halkın huzurunu sağlayıp korumak, bunu kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yapmakla yükümlüdür.
- Kanunların belediyelere görev olarak verdiği kontrolleri, izinleri ve yasakları yerine getirir.
- Ruhsatsız işyeri işletenlere gerekli cezai yaptırımları uygulamakla yükümlüdür.
- İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte denetim işlemlerini yürütmekle sorumludur.
- Vatandaşların Zabıta Müdürlüğü’ne ilettiği şikâyetlerin çözüme ulaşmasını sağlar.
- Tüketici haklarının korunması için kanunda belirtilen yönetmelikleri uygular.
- Semt pazarlarında denetim ve kontrol yapar.
- İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirtilen sağlık şartlarına uymayan dükkânlar için gereken yaptırımları uygular.
- Sokak satıcılarına ve seyyar satıcılara gereken yaptırımları uygular.
- Ana yolları ve meydanları gereksiz yere işgal eden kişilere ceza verilmesini sağlar, kazı çalışmalarının kontrolünü sağlar ve trafik park düzenlemelerini yürütür.
- Kaçak inşaatların ve gecekondu inşaatlarının denetimini sağlar.
- Dilencilere ve insanlardan usulsüz yardım isteyenlere karşı cezai yaptırım uygular.
- Mülkiyeti belediyeye ait olan panolara kaçak ilan ve reklam yapıştıranlara karşı cezai yaptırım uygular.
- Çevre koruma kanununda belirtilen maddelerin uygulanmasını sağlar.
- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre sit ve koruma alanlarındaki ruhsatsız yapı çalışmalarını ve izinsiz define arayanları yetkililere bildirir.
- Savaş gibi olağanüstü durumlarda kendisine verilen görevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirir.
- Korunmaya muhtaç çocukları, yaşlıları ve engellileri tespit ederek sosyal hizmet kurumlarına bildirir.

Kategoride hiç makale yok. Eğer alt kategoriler bu sayfada görüntüleniyorsa, makale içeriyor olabilirler.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü