Mali Hizmetler Müdürlüğü

Uzunköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

 Birim Müdürü  İletişim Bilgileri
m ali domatesci 

 Uzunköprü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü
 Halise Hatun Mah. Anabacı Caddesi No:11/1
 22200 Uzunköprü /  EDİRNE
 Tel: 0284 513 11 08 ( Dahili - 119 ) - Faks: 0284 513 83 23
 malihizmetler@uzunkopru.bel.tr

Mehmet Ali DOMATESÇİ
 

GÖREVLERİ

- Belediyeye ait gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek,
- Gerektiğinde tahsilat iadelerini gerçekleştirmek, 
- Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek,
- Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek,
- Diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak,
- Belediyeye ait taşınır ve taşınmazların kiralanması , satışı ve takiplerinin yapılması, mali rapor ve tabloları düzenlemek ve ilgili Kurumlara bildirmek,
- Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak,
- Muhasebe kayıtlarını usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması sağlamaktır.
- Müdürlüğümüze bağlı servisler; Muhasebe Servisi, Emlak servisi, İcra Servisi, Tahsilat ve Tahakkuk Servisi ile Terminal Tahsilat Noktası'dır.

Kategoride hiç makale yok. Eğer alt kategoriler bu sayfada görüntüleniyorsa, makale içeriyor olabilirler.

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü