Duyurular

     03.09.2019 tarih 61 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Habibhoca Mahallesi 896 ada 2 parsel ve 926 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazlarda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planları Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 70 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan İmar Planlarına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklama raporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 14.10.2019 

     05.06.2018 tarih 77 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Habibhoca Mahallesi 1080 ada 124 ve 125 parselde kayıtlı ve 06.11.2018 tarih 113 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Mescit Mahallesi 762 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planı Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan imar planına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklamaraporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 15.01.2019

İLAN


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     İlçemiz tapuda Şehsuvarbey Mahallesi ada:221, parsel:19 için hazırlanmış olan F17-a-24-c 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasının NİP:11158,15 işlem numarası, F17-a-24-c-1-d 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UIP:5000,16 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.12.2018 tarih ve 133 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.11.12.2018

     06.11.2018 tarih 112 sayılı Belediye Meclis kararı ile İlçemiz Kavak Mahallesi 1265 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazda imar plan değişikliği yapılması kararı alınmıştır. Karar doğrultusunda hazırlanan imar planı Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Onaylanan imar planına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları pafta ve plan açıklama raporu Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süre ile asılmak suretiyle ilan edilecektir. Yeni hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan açıklamaraporuna ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilir. İlgililere duyrulur. 15.01.2019


İLAN


Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden,

     İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi ada:920, parsel:3 için hazırlanmış olan F17-d-04-b 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı paftasının NİP:11158,14 işlem numarası, F17-d-04-b-1-b 1/1000 ölçekli uygulama imar planı UIP:5000,15 işlem numarası ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesine istinaden Belediye Meclisi'nin 04.12.2018 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

     Yeni yapılan imar planına ait ayrıntılı bilgiler mesai saatleri dahilinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.11.12.2018

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü