İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 09.01.2018 Salı günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı. Muharrem ÖZGEN toplantıya katılmamıştır.

02.01.2018 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda karara bağlanan konular Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- Ercan İHTİYAR’ ın dilekçesinde İlçemiz Habibhoca Mahallesi 920 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarındaki B-5 Ticari ve  Ayrık nizam 4 kat olan konut alanı olan imar durumunun Konut + Ticaret Emsal:3 olarak değiştirilmesinin talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda Latif Bağmen Bulvarı boyunca yapılan mevcut yapılaşmanın B-5 olarak inşa edildiği, bu nedenle B-5 olan kısımda bir imar değişikliği uygun olmayacağı, A-4 konut TAKS: 0,30 KAKS: 1,20 olan kısmın imar durumunun Emsal:1,20 sabit kalmak koşulu ile komşu imar adasında emsal yapılaşma koşulları dikkate alınarak hmax: 21,50 konut + ticaret alanı olarak plan değişikliğinin yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
  • 2- Ercan İHTİYAR’ ın dilekçesinde Halisehatun Mahallesi 134 ada 14-15-17-18 ve 68 parsellerde kayıtlı taşınmazların B-4 kat ve B-5 kat olan yapılaşma koşullarının mevcut yapılacak inşaat alanının değiştirilmeden emsal belirtmek koşulu ile yüksekliğin arttırılması talep edilmektedir. Bu hususta yapılan görüşme sonunda ilgili parsellerin bulunduğu alanda mevcut yapılaşmanın B-3, B-4, B-5 olduğundan ve bu alanda yapılacak daha yüksek katlı yapıların estetik açıdan uygun olmayacağından Komisyonumuzca reddedilmiştir.
  • 3- Ercan İHTİYAR’ ın dilekçesinde Şehsuvarbey Mahallesi 827 ada 2 ve 4 te kayıtlı taşınmazların imar planlarındaki TAKS:0,30 KAKS: 1,20 olan imar durumunun Emsal:2,00 ve Hmax:21,50 metre olarak değiştirilmesinin talep edildiği anlaşıldı. Bu hususta yapılan görüşme sonunda ilgili parsellerin bulunduğu alandaki imar adalarının yapılaşma koşullarının TAKS: 0,20 KAKS: 1,20 olduğu ve yapılan mevcut yapıların bu yapılaşma koşullarına göre yapıldığından talep edilen imar plan değişikliği komisyonumuzca uygun bulunmamıştır. 09.01.2018

                                                                                           

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
 
 (KATILMADI)    

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü