İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 12.12.2017 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

05.12.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konu komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda karara bağlanan konu Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- Ramazan KARACA, Ogan ERSOY ve Musa OKUR dilekçeleri ile İlçemiz B. Şehsuvarbey Mahallesi tapuda pafta:-- ada: 841 in ayrık nizam 4 kat Taks: 0,30 Kaks: 1,20 konut alanı olan imar planının ayrık nizam konut alanı Amsal:1,20 Hmax: 15,50 mt. olarak emsal inşaat alanı değişmeden imar plan tadilatı yapılmasını talep etmektedir.

İmar planı Komisyonunda yapılan görüşme sonunda talep sahiplerinin anılan taşınmazın tapulu maliki oldukları, taşınmazlarına inşat yapmak üzere Belediyemize müracaat edip imar durumu aldıkları, bu şartlara uygun olarak mimari proje alıp Belediyemize teslim ettikleri, İmar Müdürlüğü’ müzce kendilerine inşat ruhsatı verildiği, dahil oldukları adada kendileri gibi mevcut imar durumuna uyularak yapılan yapıların olduğu, sair yapılarında merii imar durumu gözetilerek yapıldığı, bu noktada imar değişikliğine gidildiğinde diğer inşat sahiplerine haksızlık edileceği, adaletli bir durum oluşmayacağı buda kamu hizmeti veren yerel idarenin adaletli ve tarafsızlık ilkelerini çiğneyebileceği bahisle mevcut imar değişikliğinin talebinin oy birliği ile reddine karar verilmiştir. 12.12.2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
 
     

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü