İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 10.10.2017 Salı günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı. Komisyon Başkanı Ali İhsan SARI’ nın rahatsızlığı sebebi ile toplantıya katılmaması nedeni ile bu toplantı için Komisyon Başkanı olarak Muharrem ÖZGEN seçilmiştir.

03.10.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda karara bağlanan konular Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- Süleyman ALÇİN vekili Mehmet ÖZABACI’ nın 21.12.2016 tarihli dilekçesindeki imar planı talep konusu görüşülmüş; talep dilekçesi gereği alınan kurum ve kuruluşların görüşlerine uyularak İmar Planı yapılması uygun görülmüştür.
  • 2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 11.09.2017 tarih ve 88701751-13-1985 sayılı yazısı ekinde gelen Şaziyar ATAŞ 21.08.2017 tarihli dilekçesinde İlçemiz Habibhoca Mahallesi tapuda pafta:64 ada:514 Parsel:21 ve 82 de bulunan Belediyemize ait taşınmazların kendi arsasına bitişik olması nedeni ile tarafına satılmasını talep etmiştir. Satışı talep edilen taşınmazların alanı 138,73 + 784,00 m2 = 922,73 m2 olduğundan ileriye dönük zamanlarda tek başına inşaat yapmaya elverişli olduğu, ayrıca Belediye tarafından yapılacak kamulaştırma işlemlerinde takas edilerek kullanılabileceği için satışı uygun görülmemiştir.
  • 3- Şükrü ÇAM vekili Selahattin Hakan YENER bila tarihli dilekçesi ile; İlçemiz Demirtaş Mahallesi tapuda pafta:83 ada:1135 parsel:1’ in Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak imar planlı olan taşınmazın imar planlarındaki durumunun Konut Alanı olarak değiştirilmesini talep etmiştir. Konut Alanı olarak tadilatı istenen yer daha önceki imar planlarında Konut Alanı olduğundan; talep edilen plan değişikliğinin imar plan tadilatı taslağında belirtilen şekline uyularak olarak yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.
  • 4- Uzunköprü Şehsuvarbey Mahallesi tapusunda ada:849 parsel:29 ve ada:849 parsel:31 numaralı taşınmazlar arasından geçen ve YEŞİL Sokağa paralel olarak açılan yeni sokağa Av. Hüsnü PORTAKAL Sokağı isminin verilmesi Av. Hüsnü PORTAKAL tarafından 29.09.2017 tarihli dilekçesi ile teklif edilmiştir. Açılacak olan sokağın Av. Hüsnü PORTAKAL’ ın arsasının ortasından geçmiş olması nedeni ile yapılan istimlakların bedeli Belediyemiz tarafından kendisine ödenmiş olması sebebi ile isminin verilmesi uygun görülmemiştir.
  • 5- Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A. Ş. (GAZDAŞ) 29 Eylül 2017 tarih GAZTRK-626 sayılı yazısı ile, Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının kurulum ve montaj işlemlerinin yapılabilmesi için taraflarından yerleri belirlenen istasyon yerlerinin imar planlarına işlenmesini talep etmektedir. İlgili şirket tarafından tespit edilmiş olan Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının yerleri Belediye teknik Elemanı Harita Mühendisi Kadir KIZILKAN ile birlikte tek tek gezilerek incelenmiş ve GAZDAŞ tarafından belirlenen noktalara Bölge Basınç Düşürme İstasyonlarının kurulum ve montajının uygun olduğu görülerek imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
  • 6- İlk Yavuz Gıda Petrol Ürünleri ve Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Pazarlama Sanayii ve Tic. Ltd. Şti. 28.09.2017 tarihli dilekçesinde İlçemiz Atatürk Mahallesi tapuda pafta: -- ada:27 parsel:3 te imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalan taşınmaz için imar plan tadilatı yapılarak taşınmazın bulunduğu alanın İmar Durumunun Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu olarak değiştirilmesini talep etmektedir. Söz konusu taşınmaz hisseli olup diğer hisse sahiplerinin tadilat talepleri olmadığı için talep edilen tadilatın komisyonumuzca uygun olmadığı kararına varılmıştır. 10.10.2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
 (KATILMADI)      

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü