İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 11.09.2017 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

05.09.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konu komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda karara bağlanan konu Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- Uzunköprü Kaymakam’ lığının 10.08.2017 tarih 53766671-507.01-E.2443 sayılı yazıları ile Halise Hatun Mahallesi 132 ada 5 parsele ait yapı yaklaşma mesafelerinin 10 metreden 5 metreye düşürülmesi talebi komisyonumuzca incelendi. Komisyonumuzca İmar planı, Kadastro paftası ve yerinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu taşınmazın yapı yaklaşma mesafesinin Ön Cepheden 10,00 metre sabit kalma koşulu ile (19 Mayıs Caddesi) arka bahçe mesafesinin  (Adalet Meydanına Bakan Cephede) 5,00 metreye düşürülmesi için imar planı değişikliğinin yapılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. 11.09.2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
       

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü