İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 11.07.2017 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

04.07.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konu komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda karara bağlanan konu Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- Uzunköprü Rumeli Konakları Site yöneticisi Halil AKAR 14.06.2017 tarihli dilekçesi ile sitelerinin cephe aldığı sokağın isminin teklif ettikleri isimlerden biri ile değiştirilmesini talep etmiştir. Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde Mescit Mahallesi Gamsız Sokak isminin Rumeli Sokak olarak değiştirilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.
  • 2- 07.2016 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen Kefeliler İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. nin 22.06.2017 tarihli dilekçesindeki ilçemiz Habibhoca Mahallesi Tapuda ada: 943 Parsel: 1-2-3’ ün bulunduğu alanın imar durumunun TAKS: 0,30 KAKS: 1.2 olan durumunun EMSAL:1,20 olarak sabit kalmak koşulu ile hmax: serbest olarak plan değişikliği yapılması talebi komisyonumuzca incelendi. Komisyonumuzca İmar planı, Kadastro paftası ve yerinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu alanın imar planı değişikliğinin yapılması durumunda mevcut yapılaşmanın siluetini bozulacağı sebebi ile RED edilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır. 11.07.2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
       

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü