İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 13.06.2017 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

06.06.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konu komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda karara bağlanan konu Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- 06.2016 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen Kefeliler İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. nin 09.05.2017 tarihli dilekçesindeki ilçemiz Habibhoca Mahallesi Tapuda ada: 943 Parsel: 1 de Belediyemiz ile hissedar bulunduğu taşınmazdaki Belediyemize ait 454/2400 (66.20 m2) hissenin tarafına satılması talebi komisyonumuzca incelendi. Komisyonumuzca İmar planı ve Kadastro paftası üzerinde yapılan inceleme sonucunda; söz konusu taşınmazın hisseler oranında müstakil parsel olarak ifraz edilmesi durumunda yapılaşma koşulunu sağlamayacağından komisyonumuzca talep sahibi hissedar Kefeliler İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. ne bedel takdiri ile satılmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. 13.06.2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
       

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü