İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 12.05.2017 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı.

02.05.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuların Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- 05.2017 tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; Necmiye AYDIN’ ın 13.04.2017 tarihli dilekçesindeki; İlçemiz Muradiye Mahallesi tapuda pafta: 37 ada: 117, parsel: 49 da adlarına kayıtlı bulunan taşınmazın mevcut imar planlarında bir kısmı Otopark Cebi, bir kısmının imar yolunda kalması nedeni ile imar plan tadilatı yapılarak otopark cebinin iptaline ait talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmaza ait yürürlükte olan İmar Planı ve Kadastro paftaları üzerinde inceleme yapılmıştır. Tadilat talep edilen alanın İmar Planındaki Otopark Cebi Alanı olan yapılaşma koşulunun, söz konusu alanda planlanmış olan başka Otopark cebi olmaması ve başkada uygun alan bulunmaması sebebiyle İmar plan tadilatı komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.12/05/2017

 

 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
       

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü