İmar Komisyon Raporları

İMAR KOMİSYON RAPORU

 

04.04.2017 tarih 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar Komisyonu olarak görevlendirilen Ali İhsan SARI, Sevinç KARAMOLLA, Hacer DOĞRUGÜVEN, Muharrem ÖZGEN ve Özcan DEBRELİ ’den oluşan komisyonumuz 11.04.2017 Salı günü saat 10:00’da Belediye Hizmet Binasında toplandı. Komisyon üyeleri yaptıkları oylamada oybirliği ile komisyon üyesi Ali İhsan SARI’ yı  komisyon başkanlığına seçmişlerdir.

04.04.2017 tarihli Belediye Meclis toplantısından komisyonumuza havale edilen konular komisyonumuzca incelenmiştir. Aşağıda maddeler halinde karara bağlanan konuların Yüksek Belediye Meclisinin tetkik ve onayına ait olmak üzere Başkanlık Makamına tevdiine karar verilmiştir.

  • 1- 04.2017 tarihli Belediye Meclisinden komisyonumuza havale edilen; İsmail Aşkı ÇORA, Cihan 1 Harita Tic. Ltd. Şti., Gürbüzler Mob.Tic. Ltd. Şti. , Salim ÇALIŞKAN, Fatma ÇALIŞKAN ve  Hafize ÇALIŞKAN’ ın  30/03/2017 tarihli dilekçesindeki; İlçemiz Halisehatun  Mahallesi tapuda pafta: 43 ada: 133, parsel: 7-8-9-37-38-39 ve 40 da adlarına kayıtlı bulunan taşınmazların mevcut imar planındaki Otopark Alanı olan yapılaşma koşulunun dilekçeleri eki krokide gözüktüğü üzere taşınmazlarını kapsayan kısmının Ticari+Konut Alanı olarak tadilatının yapılması talebi komisyonumuzca görüşüldü. Komisyonumuzca söz konusu taşınmazlara ait yürürlükte olan İmar Planı ve Kadastro paftaları üzerinde inceleme yapılmıştır. Tadilat talep edilen alanın İmar Planındaki Otopark Alanı olan yapılaşma koşulunun talep sahiplerinin taşınmazlarını içine alacak şekilde Ticaret+Konut Alanı olarak tadilat yapılması, söz konusu alanda planlanmış olan Otopark Alanının bütünlüğünü bozacağı ve bu bölgede başkaca bu amaçla kullanılabilecek uygun alan bulunmaması sebebiyle komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.11/04/2017
 BAŞKAN  ÜYE  ÜYE  ÜYE  ÜYE
 Ali İhsan Muharrem  Sevinç  Hacer  Özcan
 SARI ÖZGEN    KARAMOLLA  DOĞRUGÜVEN  DEBRELİ   
       

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü