5018 Yapılan Yardımlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Belediyemizca 2018 Mali Yılında Yapılan Yardımlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren " Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin" 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2018 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo; 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 210.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 20.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü  Nakit Yardım Faaliyet Gideri 31.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 8.000,00.- TL
Uzunköprü Engellileri Koruma Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 7.000,00.- TL
Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 10.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  291.000,00.- TL

 

 

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Belediyemizca 2017 Mali Yılında Yapılan Yardımlar

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre 17 Temmuz 2016 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2006/10656 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe giren " Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık, ve benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçesinden Yardım Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin" 8. Maddesine istinaden Belediyemizin 2017 Mali Yılında yapmış olduğu maddi yardımlara ilişkin tablo; 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 29'ncu Maddesine Göre Yapılan Yardımlar
Uzunköprü Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 150.000,00.- TL
18 Kasım Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 40.000,00.- TL
Uzunköprü Belediyesi Spor Kulübü  Nakit Yardım Faaliyet Gideri 27.000,00.- TL
Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Derneği Nakit Yardım Faaliyet Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü'ye Hizmet Vakfı Nakit Yardım İşletme Gideri 5.000,00.- TL
Uzunköprü Musiki Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 6.000,00.- TL
Uzunköprü Romanlar Eğit. Kül. Araş. Yard. Dayn. Derneği Nakit Yardım İşletme Gideri 2.000,00.- TL
T  O  P  L  A  M  235.000,00.- TL

hava tahmin

Uzunköprü Belediyesi

Halise Hatun Mahallesi Atalar Caddesi  22200
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 08

Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi  No:160
Uzunköprü / EDİRNE
0284 513 11 43

Üyeliklerimiz

turkiye bb   mbb 

 

meric belediyeler birligi   kentler birligi

Uzunköprü